Mary Kenneth Keller

Mary Kenneth Keller föddes 1912 i Cleveland, Ohio och var en amerikansk nunna och datavetare. Mary började 1958 arbeta på Darthmouth Colleges center för datavetenskap när de gjorde ett undantag från sin policy att endast ta in män. Tillsammans med en handfull studenter och två manliga kollegor utvecklade hon programmeringsspråket BASIC. BASIC kulle vara så lätt att använda att även folk utan teknisk och matematisk utbildning skulle kunna använda det. År 1965 blev Mary även en av de två första i historien att doktorera i datavetenskap. Mary Kenneth Keller dog 1985 i Dubuque, Iowa.