Madam Marie Curie

Madam Marie Curie föddes 1867 i Warszawa och är en av världens mest kända vetenskapspersoner samt att hon är den enda kvinna som fått nobelpriset två gånger. Tillsammans med hennes man tillägnade de sitt liv åt att utforska radioaktivitet och att hitta metoder för att mäta strålningens intensitet. När andra världskriget bröt ut hjälpte Marie till genom att konstruera enkla röntgenapparater som var lätta att förflytta från soldat till soldat. Marie och hennes man upptäckte också grundämnena radium och polonium, men var ovetande om dess radioaktivitets påverkan på hälsan och förmåga att orsaka cancer. Man tror att både Marie och hennes dog av sjukdomar orsakade av den radioaktiva strålningen och deras personliga ägodelar ses än idag vara för farliga för att ha framme eller röra.