Lise Meitner

Lise Meitner föddes 1878 i Wien och var en österrike-svensk fysiker inom radioaktivitet och fysik. Lise blev Tysklands första kvinnliga professor men tvingades arbeta under ett manligt namn och äran för hennes upptäckter gick till hennes manliga kollega Otto Hahn. När Hitler kom till makten tvingades hon fly till Sverige där hon sedan började arbeta på det nyöppnade Nobelinstitutet för fysik. Under en skidutflykt med Lises syster och systerson skickade Otto Hahn ett brev till henne om sin förtvivlan om att han inte förstod vad som hänt när han bestrålat uran med neutroner, hjälpte Lise honom genom att räkna ut att neutronbestrålningen måste ha kluvit uranatomerna. Hon skrev sedan en artikel om fenomenet där uttrycket fission användes för första gången. 1944 tog Otto Hahn själv emot nobelpriset för upptäckten. Lise Meitner dog 1968.