Katherine Johnson

Katherine Johnson föddes 1918 i West Virginia, USA och var en amerikansk matematiker som bland annat arbetade för NASA. Katherine visade redan som barn en talang för siffror och vid 14 års ålder började hon på West Virginia State College där hon studerade matematik. 1939 blev hon antagen till West Virginia University som en av tre afroamerikanska studenter. 1953 fick hon jobb på National Advisory Committee for Aeronautics (blev senare det vi idag kallar NASA) vars uppdrag var att analysera data från flygkrascher. Hon arbetade i en grupp kallad West Area Computing tillsammans med andra afroamerikanska kvinnor, däribland Mary Jackson och Dorothy Vaughn. Gruppens uppdrag var att manuellt göra komplexa matematiska beräkningar. Katherines beräkningar kom att användas i USA:s första rymdsatsningar och hennes beräkningar av omloppsbanor för rymdfarkoster var avgörande för det lyckade genomförandet av de första bemannade amerikanska rymdfärderna. Katherine Johnson avled den 24 februari i år. 2016 gjordes filmen Hidden figures som baserades på hennes, Dorothy Vaughns och Mary Jacksons berättelse.